Reference

  • Od roku 1997 – provoz a údržba veškerého zařízení aktivní protikorozní ochrany Pražské plynárenské a.s.
  • Od roku 1996 – provoz a údržba veškerého zařízení aktivní protikorozní ochrany Pražských vodovodů a kanalizací a.s.
  • Dodávky zařízení aktivní protikorozní ochrany na nově budovaných VTL plynovodech 1. Žďárskou plynařskou a.s.
  • Rekonstrukce stanic katodické ochrany ve správě Pražských vodovodů a kanalizací a.s.
  • Rekonstrukce stanic katodické ochrany ve správě Východočeské plynárenské a.s. Pardubice
  • Rekonstrukce stanic katodické ochrany ve správě Jihomoravské plynárenské a.s.
  • Rekonstrukce katodické ochrany na rehabilitovaných plynovodech jižních a západních Čech, CEPS a.s.
  • Rekonstrukce měřící sítě kontrolních vývodů na plynovodech ve správě Jihočeské plynárenské a.s. České Budějovice